De 30%-regeling: een praktische introductie voor een complexe regeling

ML Fiscaal Advies Mark Liebman

De 30%-regeling is oorspronkelijk bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor hoogopgeleid buitenlands personeel. De laatste jaren worden er echter steeds meer vraagtekens gezet bij de effectiviteit en de complexiteit van de regeling. Maar wat is de 30%-regeling precies en op wie kan je deze toepassen? In dit verdiepingsartikel ga ik hier verder op in.